تعرفه های ویزیت پزشکان در کلینیک ساج:

 

 

ویزیت پزشک عمومی آزاد : ۲۵۵،۰۰۰ ریال  –  با بیمه  ۱۵۰،۰۰۰ ریال

ویزیت پزشک متخصص آزاد : ۳۸۰،۰۰۰ ریال  –  با بیمه ۲۵۵،۰۰۰ ریال

ویزیت پزشک فوق تخصص آزاد : ۴۵۰،۰۰۰ ریال  –  با بیمه  ۳۰۰،۰۰۰ ریال