ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج  – روزهای شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
مشاور مغز و اعصاب دکتر کیهانی نژاد 15 الی 16:30
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی 18 الی 20
ارتوپد دکتر سروریان 19 الی 20
داخلی دکتر دراویش 16:30 الی 18
زنان و زایمان دکتر سوسن میرزامحمدی 17 الی 19
گوش و حلق و بینی دکتر خسرو مقتدر 16 الی 18
شنوایی سنجی خانم جواهری 16 الی 18
ارتوپد دکتر مهدی سروریان ۱۹ الی۲۰
دکتر زنان خانم دکتر سید قیاسی 10:30 الی 12
اعصاب و روان

مشاوزه

دکتر علی کیهانی نژاد 15 الی 16:30
قلب و عروق دکتر الهام محمدی 15 الی 17
 مغز و اعصاب دکتر مرعشی 10 الی 12
آندوسکوپی، کولونوسکوپی

گوارش

دکتر کیان 17 الی 19
گوش و حلق و بینی دکتر مقتدر 15:30 ال 16:30
چشم پزشک دکتر برک پور 15:30 الی 16:30
اورولوژیست دکتر رضایی 18 الی 19:30

doctors

پزشکان عمومی ساج