ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج  – روزهای شنبه

تخصص پزشک ساعت حضور
چشم پزشک دکتر برک پور 15:30 الی 16:30
جراح عمومی دکتر آقایی 18:00 الی 20:00
قلب و عروق
مغز و اعصاب
زنان و زایمان دکتر سیدقیاسی

دکتر میرزامحمدی

11:00 الی 13:00
17:00 الی 19:00
اطفال
پوست و مو
اعصاب و روان / مشاوره دکتر کیهانی نژاد 15:00 الی 16:30
گوش و حلق و بینی
ارتوپد دکتر سروریان 19:00 الی 20:00
ریه و اسم و آلرژی
مشاوره و تغذیه
متخصص داخلی
اورولوژیست
غدد و متابولیک
آندوسکوپی دکتر کیان 17:00 الی 18:00
جراح مغز و اعصاب
روماتولوژی
شنوایی سنجی خانم جواهری 16:00 ای 18:00

doctors

پزشکان عمومی ساج