ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج  – روزهای شنبه

پزشکور نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
مشاور مغز و اعصاب دکتر کیهانی نژاد 14:30 الی 15:30
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی 18 الی 20
ارتوپد دکتر سروریان 19 الی 20
روماتولوژی دکتر مارینا جستان 11 الی 13
زنان و زایمان دکتر سوسن میرزامحمدی 17 الی 19
گوش و حلق و بینی دکتر خسرو مقتدر 16 الی 18
شنوایی سنجی خانم جواهری 16 الی 18
ارتوپد دکتر مهدی سروریان ۱۹:۳۰ الی۲۰:۳۰
اعصاب و روان دکتر علی کیهانی نژاد 15 الی 16:30
قلب و عروق دکتر الهام محمدی 15 الی 17
متخصص داخلی دکتر سعیده جهانی 16:30 الی 18
زنان دکتر دشتی 11 الی 13
چشم دکتر برک پور 16:30 الی 17

doctors

پزشکان عمومی ساج