ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج  – روزهای شنبه

پزشک نام ساعت حضور
عمومی ۲۴ ساعته
چشم پزشک دکتر راحله برک پور 19الی20
جراح عمومی دکتر آرمان آقایی 18 الی 20
گوارش دکتر یامینی 18 الی 20
روماتولوژیست دکتر مارینا جستان 12 الی 14
زنان و زایمان دکتر سوسن میرزامحمدی 17 الی 19
گوش و حلق و بینی دکتر خسرو مقتدر 16 الی 18
شنوایی سنجی خانم سعیدی 10 الی 12
ارتوپد دکتر مهدی سروریان ۱۹:۳۰ الی۲۰:۳۰
اعصاب و روان دکتر کیهانی نژاد 15 الی 16:30

doctors

پزشکان عمومی ساج