بیماری های عفونی به بیماری هایی گفته می شود که توسط عفونت منتقل و نشانه‌های بیماری ظاهر شود که این عفونت می‌تواند با ویروس، باکتری، قارچ، تک‌یاختگان یا انگل به وجود آمده باشد. متخصصان بیماری های عفونی و گرمسیری به تشخیص و درمان بیماری هایی که بر اثر عفونت ایجاد و منتقل می شوند و همچنین بیماری های رایج در مناطق گرمسیری می پردازند.
مواردی از بیماری های عفونی و گرمسیری:
• ایدز یاHIV
• سل
• مالاریا
• وبا
• دیفتری
• سرخجه
• سرخک
• اوریون
• هاری
• کزاز
• بوتولیسم
• آبسه مغزی
• بیماری های اسهالی
• اورژانس های عفونی (مننژیت ها ، انسفالیت ها ، اندوکاریت ، سپتی سمی و … )
• بیماری های مشترک انسان و دام (هاری ، CCHF ، بیوتروریسم ، هیداتیدوز ، بروسلوز )
• انواع بیماری های نوپدید
• انواع بیماری های قارچی
• انواع بیماری های پوستی واگیردار
• انواع بیماری های انگلی
• انواع بیماری های کرمی روده ای
• انواع بیماری های ویروسی

 

کلینیک ساج مجهز به پزشکان حاذق در زمینه درمان بیماری های عفونی و گرمسیری می باشد